Simptomi trudnoaee

Iz ¹kole u prirodnim znanostima, s televizije, putem internetskih foruma, putem novina i kroz razgovor s majkama / bakama - otkrivamo koji su simptomi trudnoæe. Znamo da ako nema mjeseènih krvarenja, to je pozornica za test trudnoæe. Kada je test topao, vrijeme je za oèekivanje vrtoglavice, bolova od gladi i, prije svega, muènine i povraæanja. Samo suvi¹e duboko u dana¹nje ne vjerujemo, obièno smo u stanu ponekad priznati da postoji sluèaj kada osoba ne koristi nuspojave trudnoæe u sindromu. Moguæe je da su daleko ni¾e. ©to se ne dogaða, postoji opæe uvjerenje da kada nema razdoblja i da su muène, to znaèi da æe dijete uskoro biti. Ali ¹to je sa starima koji su nestandardni znakovi trudnoæe? A koje mogu biti?

Nutritivne ¾udnje - Ne govorim o sendvièu s namazom od ¹ljiva, krastavcima i pastom od jaja. Ponekad trudnica poène dobivati tzv. Iskrivljenu ¾udnju, koja dovodi do neodoljivog poriva da se jedu nejestivi proizvodi. Tako je, na primjer, sendviè s d¾emom, krastavcima i pastom od jaja, obilno izliven tekuæim sapunom. Pojava takvih simptoma zahtijeva hitnu konzultaciju s lijeènikom.Novo u ustima - ponekad dolazi do spoznaje da trudnice gube èvrsto desni i krvare tijekom pranja. U takvim oblicima èe¹æi æe posjeti biti indicirani ne samo ginekologu koji vodi trudnoæu, veæ i stomatologu.Inkontinencija mokraæe - prvo zato ¹to pijete vi¹e. Drugo, jer na mjehuru u pro¹irenoj maternici "sjedi" svaki drugi 2 kg malog stvorenja. Umjesto toga, ne mo¾ete uèiniti ni¹ta slièno, jedino rje¹enje bit æe opremiti se posebnim toaletnim ulo¹cima (kao ¹to su pampers za velike i uèestalim te¾njama za kupaonicom, jer spremanje urina u vezi s ka¹ljanjem ili smijehom mo¾e donijeti neugodne posljedice.Hrkanje - odgovornost za to snose nateèene nozdrve koje nemaju, ali mogu ostaviti dojam stalno napunjenog nosa i lakog krvarenja, ali i spavanja noæu. Mislim da nije negativno. Zahvaljujuæi tome, va¹ suprug koji vas je do sada gotovo svake noæi uèinio hrkanjem, shvatit æe kada se osjeæate i ¹to osjeæate.Ko¾a se mijenja - radi se o èudnim mjestima na bradi i vratu te o paucima koji se mogu pojaviti gotovo na bilo kojem ko¾nom komadu tijela. Iza ovog modela mijenjaju se melanini, koji nam u èestim uvjetima dopu¹taju prekrasan ton ko¾e (ili sve njegove razine, ali prekomjerna gradnja u vrijeme blagoslovljenog stanja mo¾e dovesti do èudnih promjena i proizvoda dom najzanimljivijih u¾asa. Ne apsorbirajte, meðutim. Sve ove promjene proæi æe kasnije u trudnoæi ili najkasnije nakon poroda. Ako se promjene boje pojavljuju pretjerano i neugodno na osobi, ulo¾ite u prah i mnogo neprozirnih temelja. Lagani tretmani ljepote uèinkovito prikrivaju sve nedostatke.Nesanica - ima vi¹e aktualnih, ¹to je opasnije, da smo dodatno nagla¹eni zbog tuðih obroka, da je trudnoæa "jedino vrijeme kada mo¾emo spavati".

Simptomi trudnoæe su isti, a uobièajeni ne, kada rastuæi trbuh takoðer vrlo uèinkovito sprjeèava san. Na¾alost, vjerojatno ne postoji naèin za rje¹avanje nesanice koja se pojavila (ni pod kojim uvjetima ne mo¾ete se spasiti tabletama za spavanje!. Morate se poku¹ati naviknuti na to. Meðutim, naravno, kao i prije, ove æe slike takoðer nestati s roðenjem. Teoretski. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, osim standardnih simptoma trudnoæe, mogu se pojaviti i druge, ponekad smije¹ne, ponekad ne¹to manje. Ali bez razloga, trudnoæa je iznimno sretno razdoblje kada ste ¾ena, i ne postoji ni¹ta novo za mene, nego da vam po¾elim, drage buduæe mame, radosnu i laganu trudnoæu, i sretnije ¹to mogu donijeti buduæe potomstvo.