Prijevoz biciklom automobilom

Vo¾nja na vozilu je tipièno prijevozno sredstvo, koje nakon svega ¾eli puno sporta i gori mnogo kalorija, zbog èega je dobra biciklistièka dijeta korisna. Tako postoji savr¹eno rje¹enje za ¾ene koje ¾ele izgubiti nekoliko dodatnih kilograma. Ljudi koji bicikl trebaju tretirati samo kao prijevoz ili hobi, trebali bi obratiti posebnu pozornost na jelovnik, tako da ih biciklistièka putovanja ne iscrpljuju previ¹e. U nastavku su navedeni neki savjeti koji bi trebali voditi ljude koji putuju velike udaljenosti biciklom. Ovdje je biciklistièka prehrana za poèetnike biciklom:

Doruèak.Nije nerazumno ponoviti da je doruèak najva¾niji obrok u danu. Ukljuèuje zadatak da nam pru¾i snagu za ostatak dana, a preostala jela upotpunjuju tu energiju. Zanimljiva opcija æe biti, izmeðu ostalog, muesli s dodatkom banana i gro¾ðica, ili juha od mlijeka s tjesteninom (al dente je potrebno.Snack.Povlaèenjem bicikla, ima puno toga za pamæenje o ukusnom zalogaju koji æe nam dati snagu i uèiniti nas gladnima. Va¾na komponenta trebaju biti jednostavni ugljikohidrati, stoga je preporuèljivo jesti zrele banane ili sendvièe s d¾emom i medom. Kada je rijeè o povræu, rajèica i crvena paprika bit æe dobro rje¹enje.Veèera.Nakon intenzivne vo¾nje mo¾emo osjetiti sna¾nu glad. Dodu¹e, ¾ivot ne treba pretjerivati tek nakon fizièke vje¾be. Veæ nakon dolaska s biciklistièkog izleta, sve ¹to vam je potrebno je sok od naranèe ili ¹ank (kao dokaz Corne. Sjedimo na punu veèeru i kasnije, kad se odmaramo nakon vje¾banja.Hidratacija.Ljudi ne smiju zaboraviti na optimalnu hidrataciju tijela. Najva¾nije je piti dovoljnu dozu tekuæine prije odlaska na bicikl. Najprikladniji lijek æe biti voda, ¾ivjeti odgovarajuæa energetska piæa za sporta¹e. Takoðer treba imati na umu da je zaposleniku potrebno oko 2 litre vode dnevno (ovisno o spolu i tjelesnoj te¾ini, a uèinci moguæe dehidracije, osobito u fizièkim uvjetima, odmah æe smanjiti na¹ uèinak, osjeæat æemo se smireno i energièno.

Biciklistièka prehrana koja sadr¾i utjecaje koje sam uveo oèito nije zamjena za uobièajene obroke, upravo suprotno. Nije, meðutim, prejesti! A za ljude koji su zainteresirani za odabir najbolje biciklistièke prehrane, preporuèujemo sastanak s dijetetièarom koji æe nam odabrati vrste obroka tako da bih bio najbolji za nas, a ne za prosjeènu osobu.