Pravila o sigurnosti na cestama

Poznati proizvoðaèi opreme koji se nalaze u potencijalno te¹kim uvjetima - osobito oni kojima prijeti eksplozija, daju im ATEX certifikat. Ova oznaka daje kupcu takvu opremu na tr¾i¹tu kako bi bila sigurna da su rezultati udobni i jaki.

Revitalum Mind Plus

ATEX propisiPrimanje ponude ATEX certifikata navedeno je u Europskoj direktivi 94/9 / EC. U travnju 2016. bit æe zamijenjeno novim pravilom 2014/34 / EU.Svi primjenjivi ATEX propisi primjenjuju se na pitanja koja se odnose na elektriènu i mehanièku opremu. ©tovi¹e, rijetko rade na pomorskoj, kopnenoj i èak povr¹inskoj za¹titi i instalacijama.ATEX certifikati oznaèeni su opremom koja se igra za pohranu, prijenos i stvaranje i za¹titu energije. Strojevi takoðer imaju alate koji su i pokretni i kontinuirani. Ureðaji koji se koriste na europskim tr¾i¹tima, a koji imaju ATEX certifikat, daju jamstvo - tako stvarajuæi operatore na njima kada i za vlasnike tvrtki da su estetski i koriste se za uporabu.

Skupine opremeI ova radna i druga - djelujuæa direktiva definira dvije skupine opreme. Prva varijanta je namje¹taj koji se koristi u rudnicima. Druga kvaliteta je sva ostala oprema koja radi u potencijalno nepovoljnim uvjetima.Sustavi za otpra¹ivanje u sustavu ekstrakcije pra¹ineSve vrste instalacija koje preporuèuju proizvoðaèi drvnih proizvoda i lakova trebaju iæi u sustave za uklanjanje pra¹ine u atexu, tj. U sustavu za uklanjanje pra¹ine u skladu s atex savjetima. Meðutim, poznate tvrtke podudaraju se s njima iz sigurnosnih razloga i presti¾a koji uzima takav certifikat. Takva oprema jamèi da eksplozivne smjese neæe biti opasne po ¾ivot. Strojevi parkovi i ATEX certificirani su funkcionalni i uzeti dugoroèno.Ovi strojevi znaèajno smanjuju rizik od eksplozija u postrojenjima protiv pra¹ine u kojima nastaju reakcije i nepo¾eljne pojave: iskre, akustièna energija ili prenaponi. One smanjuju opasnost od elektrostatièkog pra¾njenja i pregrijavanja opreme.