Poljska kuhinja u gdanjsku

Poljska kuhinja nije jedna od najmanjih i previ¹e je pitanje velikog broja mesa koje nalazimo u njoj. Oni su na neki naèin su¹tina dobre, poljske, domaæe kuhinje.

Izrada mesa nije najlak¹i posao. Svakako, svatko je do¹ao na meso od ðumbira ili tvrdo. U bilo kojoj kuhinji treba pronaæi predmet koji æe nas spasiti od kulinarskih nezgoda mesa - drobilice za tijelo. Odgovara, obièno, na desetke malih o¹trica uklopljenih zajedno. Ovaj gadget vam daje mali proboj mesa bez gnjeèenja tetiva. Savr¹eno za punu vrstu kotleta ili odrezaka. No¾evi u kojima se nalazi drobilica tijela trebaju biti izraðeni od nehrðajuæeg èelika - ne zbog trajnosti objekta, veæ i zbog èistoæe i funkcionalnosti. Ostatak kuæi¹ta se obièno izraðuje od umjetnog tijela. Meso, koje je ubodeno drobilicom, èuva unutarnje prirodne sokove, ¹to znaèi da i nakon pr¾enja dobivamo soèno, meko meso. Sam proces toplinske obrade provodi se ravnomjerno i mnogo br¾e. Slièno tome, vrijeme mariniranja je znaèajno skraæeno.

EcoSlim

I mo¾emo zakljuèiti da su zaèini s kojima smo posipali meso prodrli u njegove dubine, ¹to æe biti korisno za neusporediv okus mesa. Drobilica mesa je puna alternativa klasiènom pestilu. Postupak pripreme mesa nije samo uèinkovitiji, nego i ti¹i. Zbog toga postoji izuzetna u¹teda energije za stanare. Mala drobilica je vrlo uèinkovita i mo¾e se lako oprati pod tekuæom vodom, ali ne mo¾e se sve staviti u stroj za pranje posuða. Za modernu svrhu, vrijedi se upoznati s uputama za uporabu. Pranje ruku ¹tedi oprez - no¾evi nas lako mogu odrezati! Drobilica mesa je nerazdvojni pratilac mnogih profesionalnih kuhara, ali i dama kuæe, koje znaju da æemo s niskim putevima pripremiti nisko i puno mesa.