Jurska zabava dubie

https://di-us.eu/hr/

Struja Wiocha Dubie uzima se iz živopisnijih gradova, kojima će se Jura Krakowsko-Częstochowska najvjerojatnije pohvaliti. Očaravajuća provincija zadovoljna je što turisti tijekom vožnje pojedinim dolinama često promatraju njezin obod. Planirajući avanturu nakon ovog dijela žirija, temeljito smo saželi izgradnju turističkih staza, zahvaljujući kojima možemo prikazati najbolje kutove u okrugu sadašnjeg grada. Što Dubie može odobriti? Posljednji grad iznad svega je iznadprosječno polazište za one koji žude za ekspedicijom dolinama Jurja. Ovdje prisutni izravni prostori sadrže prilično lijepe slivove, kao što je Racławka prijelom spojnica sliva Szklarke. Mami je tada obližnji klisura Zbrže - šarmantan jarak u kojem se vide najranije kamenite drame nizine Racławka ili minerali vidljive niske boje. Šezdesetih godina prošlog vijeka na području ovog kanjona izgrađen je rudnik minerala, otvoren do danas. U blizini sela dekorativne šume odgađaju i odmornici, kao i dva vegetacijska rezervata: rezervat 'Niecka Szklarki' i rezervat 'Niecka Racławki'. Oni su važni brojevi u pojmu odavanja počasti onima koji odmaraju, što treba upoznati Jurju i pozdraviti osebujnu notu o problemu rodne biosfere.