Innova blagajna ima presti ni operativni priruenik

Fiskalni blagajnu izumio je u 19. stoljeæu James Jacob Ritty kako bi nadzirao zaposlenike u svojim pubovima. Posjedovao je nekoliko barova u Daytonu (èak i veliku lokalnu mafiju, èak i istu temu za pojedinaènu prièu. Bio je poduzetnièki radnik, ali mu se nije sviðalo kad si ti majka. Tko nas voli? U pravoj fazi, ¾arulja ga je zasvijetlila i pogledao ideju o izgradnji novog ureðaja.

Ovo jelo revolucioniralo je trgovinu, iako prve kopije nisu bile sliène modernim elektronièkim blagajnama - poslu¾ivane su od sata i iz ladice, a tijekom transakcije èuo se znaèajan zvuk. Izumitelj je, nakon ¹to je patentirao ureðaj, pokrenuo malu tvornicu sa svojim kolegom, koji je svoje ime proslavio diljem svijeta. Iako danas nekoliko nas povezuje ime Ritty, na pozicijama na internetskim stranicama lako se mogu pronaæi fiskalni pisaèi.Veliki ili mali fiskalni iznos? Izbor ¾eli od va¹ih potreba!Ove blagajne dijelimo na:- ECR blagajne (elektronske blagajne - nepopravljive, s ni¾im RAM-om, bez moguænosti pro¹irenja. Ogranièena RAM memorija znaèi da se nakon nekoliko godina ureðaj dodaje u komunikaciju, iako se rjeðe koristi, trajat æe du¾e.- POS blagajne - tzv raèunalne blagajne - s opse¾nijom memorijom RAM-a, s moguæno¹æu zamjene elemenata i ¹irenjem sadr¾aja.Meðu blagajnama ECR-a mo¾emo saznati:- prijenosne blagajne - elegantni i niski fiskalni iznosi elzab mini e atraktivni za male poduzetnike dok slu¾e dogaðaje na otvorenom- jednosjedne blagajne - zlatne u kioscima i trgovinama zbog male velièine, uz moguænost spajanja vaga i èitaèa koda na raèunalo, takoðer se okupljaju na pragu- sustav blagajne - dobar za veæe prodavaonice, s moguæno¹æu suradnje s drugim terminalima plaæanja, blagajnama i skladi¹nim programom. Imaju mnogo dobrih poslova kao ¹to su plaæanje raèuna i prodaja mobitela.