Ginekologija cin 3

http://hr.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-sampon-protiv-gubitka-kose/Vivese Senso Duo Shampoo. šampon protiv gubitka kose

Ginekologija ide naprijed. Postoje jo¹ originalniji tretmani za pitanje ljudskog tijela. Sve manje invazivna i jo¹ toènija. Ozbiljan problem kod seksualno seksualnih ¾ena je rak grliæa maternice, koji je u ranim fazama otkrivanja savr¹eno izljeèiv.

Meðutim, ako primijetite uznemirujuæe simptome koji mogu proizaæi iz takve bolesti, odmah se registrirajte kod lijeènika u kolposkopu kako biste iskljuèili bolest. Posljedica nedostatka ozbiljnosti sa simptomima vjerojatno je uklanjanje maternice.

Ispitivanje se provodi kolposkopom. Onda nije ni èudo kako mikroskop s spekulumom. Spektulum je umetnut u vaginu s dobrim sredstvom za provjeru reakcije u vagini. Ovaj mikroskop omoguæuje zadnjem da dobije trodimenzionalni efekt i dodatno poveæava simptom do deset puta, tako da æe ginekolog moæi pravilno pregledati vaginalni i vratni zid kako bi pa¾ljivo procijenio postoje li promjene. Treba zapamtiti da se morate pripremiti za pretragu. Ginekolog æe vas vjerojatno pouèiti kako se za¹tititi od testa. Prije svega, jedan tjedan prije planiranog pregleda treba odustati od fizièkih kontakata i ginekolo¹kih pregleda.

®ena s kolposkopom, obièno sjedi na dodatnoj ginekolo¹koj stolici. Takav pregled obièno traje nekoliko do nekoliko minuta. Ako uspjesi prijete, ginekolog se mo¾e odluèiti za histerektomiju, onda æete morati zadr¾ati dobro razdoblje seksualne aktivnosti, jer æe biti va¾no osjeæati vrlo te¹ku nelagodu. Ergonomski parametri su takoðer va¾ni u ovom ureðaju jer je to radni alat.