Direktiva europske unije

EU Atex direktiva utvrđuje osnovne zahtjeve koje moraju ispuniti svi proizvodi koji se stavljaju u uporabu u potencijalno eksplozivnim područjima. Standardi funkcionalno povezani s direktivom postavljaju detaljne zahtjeve. Kao dio unutarnjih propisa, danih u nekim državama članicama, definirani su zahtjevi koji nisu propisani direktivom ili internim normama. Unutarnji propisi ne smiju biti u suprotnosti s odredbama direktive, niti mogu ići u pooštravanje zahtjeva koje postavlja Direktiva.

U stanu je predstavljena Atex direktiva kako bi se smanjio rizik koji je povezan s primjenom bilo kakvog učinka na područjima gdje eksplozivna atmosfera može prelaziti.Proizvođač je potpuno odgovoran za utvrđivanje je li određeni proizvod podložan ocjeni usklađenosti s atex dijelovima i za prilagođavanje određenog proizvoda trenutnim pravilima.Za uspjeh proizvoda koji se gledaju u blizini opasnosti od eksplozije potrebno je odobrenje Atexa. Zona rizika tada je područje na kojem se stvaraju, koriste ili skladište tvari koje, pomiješane sa zrakom, mogu proizvesti eksplozivne smjese. Posebno, u skupinu takvih tvari spadaju: tekućina, plinovi, prašina i sve zapaljivo. Stoga mogu živjeti npr. Benzin, alkoholi, vodik, acetilen, ugljena prašina, drvena prašina, cinkova prašina.Uspješno eksplodira jer veliki dio energije iz učinkovitog izvora paljenja dospije u eksplozivnu atmosferu. Nakon pokretanja požara dolazi do eksplozije koja određuje veliki rizik za život i zdravlje ljudi.