Rueke poljske kuhinje

Poljska kuhinja ne ide na najmanju, pa tako i na velik broj mesa koje nalazimo u njoj. Oni su na neki naèin su¹tina dobre, poljske, domaæe kuhinje.

Proizvodnja mesa nije najbolji posao.

Trgovina blagajnom

Do¹lo je vrijeme kada se uredbom zahtijevaju blagajne. To su elektronièke kamere koje osiguravaju evidenciju prihoda i iznos poreza koji se plaæa u maloprodaji. Za njihov nedostatak poduzetnika ka¾njavaju se znatnom

Cpv kuhinjska oprema

U kuhinji restorana smatraju se razna jela visoke klase za pripremanje obroka. Svaki kuhar i samopo¹tovanjem kuhar sjeæa se da je oprema koju tretira bila najprikladnija za uporabu, a klasa ove