Kazne

Postoji toèka u kojoj se fiskalna jela zahtijevaju po zakonu. To su posljednje elektronièke institucije, osobe koje registriraju incrise i iznos poreza koji se plaæa od prodaje na veliko. Za njihov

Mikroskop 5 klasa

Trenutno je mikroskop alat koji je ¹iroko prihvaæen i èesto ga koriste znanstvenici za druge stvari, prije svega znanje izravno ili neizravno vezano uz biologiju. Prvi mikroskopi, koji su izumljeni veæ

Nema struje struje

Vrlo èesto kada kupovina ide u razlièite tipove trgovaèkih centara, pita se prije svega o tome ¹to je potrebno kupiti. Meðutim, dogaða se i kada æe biti na putu, planovi æe

Lijeenik stomatolog

Stomatologija u uvjerenju o dr¾avnom lijeèenju, bolnièki fond, je apsolutno zdravstvena ustanova, koja ne ukljuèuje porezni zakon. Meðutim, ako stomatolog provodi svoju vlastitu praksu, onda je on odgovoran za plaæanje prevelikog

Inaee poduzetnik

Ako poduzetnik odluèi postati obveznik PDV-a, morat æe instalirati o¹tru blagajnu u poznatu tvrtku. Najèe¹æe, ovaj pristup omoguæuje plaæanje ni¾ih tro¹kova kada plaæate u Poreznom uredu, zbog èega mnogi poduzetnici sada